2015-06-09

Att välja

Det är viktigt att välja. Att göra val kan vara väldigt lätt och ibland svårt. Det handlar också om att acceptera andras val och att de kanske inte ser ut som mina val. Vi väljer utifrån olika grunder och det ger olika konsekvenser. Så om jag väljer något som någon annan väljer bort så måste jag välja på nytt. Då får jag utifrån den erfarenheten bestämma mig för vilken väg jag ska gå. Min väg går alltid framåt och vidare. Det är inte så svårt att besluta om. Svårare kan det vara att bestämma sig för att inte se sig om igen eller att vänta in andras beslut. Livet går inte i repris, det måste levas just här och just nu. Med den insikten blir siktet framåt klarare och tydligare vilket skapar nya valmöjligheter. För så är det ju! Ganska underbart faktiskt! När något gammalt tar slut tar något nytt vid. Men då måste vi först kunna släppa det gamla. Så nu släpper jag och faller fritt! Jag väljer att bejaka och ha ett öppet sinne för de förändringar som kommer att forma min framtid. Det är bara att hälsa välkommen och tacksamt och nyfiket ta emot det som kommer att ske.
Lev här och nu!
L

Inga kommentarer: