2015-12-29

Förändring

Oavsett hur jag väljer just nu så kommer det skapa stora förändringar i mitt liv. Vilka förändringar vill jag då ha, behöver jag och fömår jag hantera? Vems behov ska gå först i det här? Hur gör jag rätt val och tar med rätt avväganden så det blir så bra för alla inblandade som möjligt?
   Hela livet handlar om att välja, varje dag gör vi val. Det liv vi har och de situationer vi befinner oss i har vi valt själva. Viktigt att tänka på och ta ansvar för. På vilket sätt kan jag välja MIG utan att göra för stor skada på min omgivning? Det är utifrån det här jag just nu måste göra mina val. Skapa min förändring.
Kram
L

Inga kommentarer: