2016-10-18

Rätt och fel

Det här med rätt och fel.
Vad som är rätt för mig kan vara fel för någon annan. Sedan finns det universala regler som gäller alla. När vet jag att jag gör rätt saker för mig? Saker som får mig att växa, må bra och vara tillfreds. Saker som gör att jag tar hand om mig själv och ger signaler till mitt jag att jag är viktig och värdefull. Hur lär vi våra barn att värdesätta sig själva?
  Som förälder är jag en förebild. Jag har det senaste året försökt ta hand om och stå upp för mig och mina behov. Jag har försökt göra det utan att tumma på mitt föräldraskap och ansvar för barnen. Det är en svår balansgång. Att kunna vårda både mig själv och dem samtidigt. Min inre kärna har dock växt sig trygg och stark de sista åren och jag är mer förlåtande mot mig själv. Jag försöker ge mig själv det jag alltid gett andra runt omkring mig. Det känns bra. Barnen mår bra och vi har genom det här sista året hittat nya vägar att vara familj. Det har inte varit lätt. Det kommer ännu att kännas turbulent ibland. Men är det inte så det är? Livet?
Kram 
L

Inga kommentarer: